Gå videre til hovedindholdet

Indlæg

Viser indlæg fra maj, 2012

Sådan er det at være anbragt uden for hjemmet ...

Børnerådet har gennemført en interviewundersøgelse for Social- og Integrationsministeriet. - Rådet har talt med i alt 113 børn, som er anbragt uden for hjemmet. Formand for Børnerådet Lisbeth Zornig Andersen siger: "Undersøgelsen viser, at vi kan lave verdens bedste anbringelser i Danmark. - Men vi gør det bare for sjældent.  - Alt for mange af de børn, vi har talt med, føler sig overset og holdt uden for beslutningerne om deres liv. - Det skal vi lave om på, for det allervigtigste for børnene er at blive hørt. - De vil inddrages, og de vil tages alvorligt. - Og så vil de have engagerede, nærværende voksne omkring sig. - En tilsynsførende, der hellere vil drikke kaffe med personalet end tale med børnene, og pædagoger, der snakker vagtskema hen over aftensmaden - den slags har anbragte børn ikke fortjent." Undersøgelsen viser også, at de fleste børn, Børnerådet har talt med trives og har det godt. - Mange oplever, at plejefamilien hjælper dem i hverdagen, fx med lektier

Tilgiv ... Og bliv fri ....

To gamle soldaterkammerater taler sammen: "Har du tilgivet dem, der holdt dig som krigsfange?" ... Den anden svarer: "Dem kan jeg aldrig tilgive" ... Hvortil hans kammerat bemærker: "Så er du jo sådan set stadig deres fange." Ved ikke med dig, men jeg har virkelig prøvet mange gange ... Og jeg synes altså det er svært at give slip ... Sådan rigtigt give slip !! ... Ligesom det går allerbedst, så dukker de gamle tanker og mønstre op ... Og så har jeg jo ikke givet slip, har jeg ??? Hvad vil det egentlig sige at tilgive? Du kan tilgive andre, du kan bede om tilgivelse eller du kan tilgive dig selv! - Alle tre dele kan være vigtige i forhold til din livstilfredshed!  Tilgivelse kan defineres som en beslutning om at opgive sin ret til at føle sig krænket. - Hvis vi ikke tilgiver, vælger vi at opretholde retten til at føle os vrede og være hævngærrige. Vi føler ikke, at den, der har krænket os, fortjener vores tilgivelse og må påtage sig skyld og ansva

Beautiful You .......

Skøn tekst .... Skøn melodi ... Lyt og bliv glad sammen med mig!